Görüntü İşleme ile Kalite Kontrol Tüneli

Plastik enjeksiyon makinelerinde üretilen ürünlerin izlenmesi için kullanılan Görüntü İşleme Teknolojisi, üretim süreçlerini daha verimli ve güvenli hale getiren bir otomasyon sistemidir. Kameradan alınan görüntüler Faydam Kenar Gömülü Sistem Yazılımı ile işlenir ve ürünlerin üretim aşamaları titizlikle takip edilir.

Özellikle kalıp kapanış anındaki ürün düşürme işlemi sırasında, sistem herhangi bir hata veya eksik ürünü hızla tanır ve enjeksiyon makinesini hemen durdurarak ürün kalitesini sağlama alır.

Bu süreçte üretilen ürün adeti, kenar gömülü sistemin erişilebilirlik durumu ve enerji verimliliği gibi kritik bilgiler, her bir üretim döngüsü içinde elde edilir. Bu veriler aynı anda Faydam Web Yazılımı’na gönderilir ve uzaktan izlenebilirlik sağlar.